adwords คืออะไร

adwords คืออะไร

Adwords คือบริการโฆษณาประเภทPay Per Click จากGoogle  ด้วยมาตรฐานระดับสากลของAdwords ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมาไยด้อย่างง่ายดายแล้ว ยังมีการปรับแต่งต่างๆให้ใช้งาน หากปรับแต่งดีๆแล้ว จะเสียค่าโฆษณาถูกลง หรือเสียเท่ากับคนอื่น แต่แสดงผลโฆษณาในตำแหน่งที่ดีกว่าดังนั้น การเรียนการใช้Adwordsก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาสินค้าและ บริการต่างๆ

การแข่งขันมีทุกที่ ทุกด้านเนื่องจากสิ่งที่ต้องการเหมือนกันจึงต้องทำการแข่งขันกัน การแข่งขันทางด้านโฆษณานั้นจะแข่งกันตรงที่ โฆษณาใครอยู่ตำแหน่งที่เห็นชัดเจนกว่า เนื้อหาโฆษณาดูน่าสนใจและ กดเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มหรือไม่ แต่ก่อนที่จะแข่งขันกันตรงนี้ก็ต้องเริ่มจากการแข่งขันกันทางAdwordsก่อน คือ ใครจ่ายค่าโฆษณาน้อยกว่ากัน การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายใครปรับแต่งให้เข้าถึงลูกค้ามากกว่ากัน ยกตัวอย่าง เช่น

-นายAสามารถโฆษณาได้ด้วยคำค้นหาของผู้ซื้อ

-นายB สามารถโฆษณาได้ด้วยคำค้นหาของผู้ใช้ทั่วไป

adwords คืออะไร2

ดังนั้นโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการของนายA ย่อมมากกว่า เนื่องจากเป็นการโฆษณาตรงกลาง ระหว่างผู้ต้องการขาย และ ผู้ต้องการซื้อ  ในขณะที่นาย B สามารถขายได้น้อยกว่าหรือขายไม่ได้เลย เนื่องจาก เป็นการโฆษณาระหว่างผู้ที่ต้องการขาย และ ผู้ใช้ทั่วไป อาจจะมี สนใจบ้าง ไม่สนใจ หรือปิด หรือกดเข้าไปแต่ยังไม่ซื้อเนื่องจากยังไม่จำเป็น จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างในการโฆษณาของทั้งสองคน คุณอยากเป็นผู้โฆษณาแบบนายA หรือ นายB ?

ความแตกต่างเกิดขึ้นมาจากอะไร นายB คือผู้ลงโฆษณาทั่วไป  ในขณะที่นายA คือผู้ศึกษาการตลาดออนไลน์และ การปรับแต่งAdwords ดังนั้น ย่อมสามารถเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและ ส่งโฆษณาไปยังผู้ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่นายB เสนอโฆษณาให้กับทุกคน ให้คนที่ต้องการซื้ออย่างอื่น ดังนั้นการโฆษณาที่ไม่ตรงจุดย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงและ ไม่ได้ผล ดังนั้นการเรียนรู้การใช้งานAdwords เพิ่ปรับแต่งให้เต็มประสิทธิภาพ ย่อมได้รับประสิทธิผลสูงสุด เริ่มต้นเรียนAdwords หรือ จ้างทำAdwordsกับเราวันนี้ รับประกันความคุ้มค่าสำหรับคุณ เริ่มต้นไวย่อมไปได้ไกลกว่าคนอื่นhttp://adwordsmadeeasy.net