เครือข่ายของ Google

เครือข่ายของ Google

เครือข่ายของ Google

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกใช้บริการต่างๆผ่านทางเครือข่ายออนไลน์มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้า เลือกใช้บริการ การรับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจดดยใช้เครือยข่ายของกูเกิ้ลจึงเป้นทางเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมและคุ้มค่า เพราะกูเกิ้ลเป็นเครือข่ายที่มีความครอบคลุม การใช้งานและบริการที่หลากหลาย ซึ่งไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ กูเกิ้ลมีดมดูลที่สามารถเชื่อต่อเหตุการณ์นั้นๆเข้ากันได้อย่างง่ายดายเพื่อง่ายต่อการค้นหา
Adwords คือหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงผู้บริดภคได้ตรงกลุ่ม นอกจากนั้น ยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้อีกด้วย Adwords เป็นการสร้างโฆษณาธธุรกิจของคุณ บนหน้เว็บไวต์ต่างๆที่สามาชิกกูเกิ้ล ได้ทำการอนุญาต ให้สามารถติดโฆษณาแบบ Adwords ของกูเกิ้ลได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ สิบหรือยี่สิบเว็บเท่านั้น ที่โฆษณาของคุณจะไปปรากฏบนหน้าเว็บต่างๆ แต่โฆษณาของคุณ จะถูกเผยแพร่ทุกที่ตามที่คุณต้องการ ตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ

กลุ่มของเว็บไซต์เหล่านี้ที่เราเรียกว่า เครือข่ายของ Google แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครือข่ายการค้นหา:

•การค้นหาของ Google, Google Shopping, Google แผนที่, Google Images และ Google Groups

•ไซต์การค้นหาที่เป็นพันธมิตรกับ Google (พันธมิตรการค้นหา) เช่น AOL

เครือข่ายดิสเพลย์:

เว็บไซต์ของ Google (เช่น YouTube บล็อกเกอร์ และ Gmail) และเว็บไซต์พันธมิตรนับพันทั่วอินเทอร์เน็ต

ความสำคัญของ Adwords

เครือข่ายของ Google สามารถเชื่อมโยงธุรกิจขงอคุณไปสู่ลูกค้า คือการแมทชิงกันระหว่างการเสนอซื้อและการเสนอขายเช่น การค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ หรืออ่านบล็อกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณ เนื่องจากโฆษณาของคุณสามารถแสดงในที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสดีกว่าที่จะเปลี่ยนผู้ดูให้กลายเป็นลูกค้า

การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของกูเกิ้ลกับการใช้งานแอดเวิร์ดที่ส่งผลให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ใช้อย่างไรสำหรับแคมเปญโฆษณาแต่ละแคมเปญของคุณ คุณสามารถ เลือกเครือข่าย ที่บอก Google ว่าคุณต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงที่ใด คุณสามารถเลือกการค้นหาของ Google และ Google Shopping หรือเครือข่ายการค้นหาทั้งหมด (รวมถึงไซต์การค้นหาของ Google อื่นๆ เช่น แผนที่ และ Images และไซต์การค้นหาที่เป็นพันธมิตรกับ Google) เฉพาะเครือข่ายดิสเพลย์ หรือทุกเครือข่ายก็ได้