สร้างเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก

สร้างเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก

สร้างเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก

ในการแสดงโฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิก เราจะใช้เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกที่คุณสร้างไว้โดยอิงตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถสร้างเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกที่ครอบคลุมทั้งหมด โดยรวมหน้าทั้งหมดในโดเมนของเว็บไซต์ นอกจากนั้น เราจะแสดงธีม 10 แบบซึ่งอิงตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ (หรือที่เรียกว่า “หมวดหมู่”) ไว้ให้คุณพิจารณาเวลาที่จะกำหนดเป้าหมายโฆษณาด้วย และคุณยังสามารถเพิ่มเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกประเภทอื่นๆ หรือบล็อกหน้าเว็บด้วยการยกเว้นเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกได้ด้วยเช่นกัน

สร้างเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก

วิธีกำหนดเป้าหมายโฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิก จะแสดงโฆษณาโดยอิงตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะใช้คำหลัก เราจะใช้เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกแสดงโฆษณาของคุณกับลูกค้า ด้วยเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก คุณสามารถเลือกหน้าเว็บทั้งหมดหรือบางส่วนในโดเมนเว็บไซต์ของคุณที่จะใช้กำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังลูกค้าได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ โฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิกใช้หน้า Landing Page จากโดเมนเว็บไซต์ของคุณซึ่งอยู่ในดัชนีการค้นหาทั่วไปของ Googleแต่โปรดทราบว่า คุณสามารถใส่แอตทริบิวต์ได้เพียงสามรายการต่อเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกตาม URL ซึ่งมีคำว่า “camera” ไปแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ลงในเป้าหมายโฆษณานี้ได้อีกแค่สองรายการ แอตทริบิวต์หนึ่งอาจเป็นเป้าหมายโฆษณาตามชื่อหน้าเว็บซึ่งมีคำว่า “กล้องดิจิทัล” ขณะที่อีกแอตทริบิวต์หนึ่งอาจเป็นเป้าหมายโฆษณาตามเนื้อหาของหน้าซึ่งมีคำว่า “ลดราคา”

สมมติว่าคุณมีเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเป็นส่วนต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ต่างกัน ซึ่งระบบโฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิกอาจระบุให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ กัน เช่น “กล้องถ่ายรูป” “โทรทัศน์” และ “วิดีโอ” นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นหมวดหมู่ย่อยอีกในแต่ละหมวดหมู่ เช่น “อุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูป” และ “รุ่นกล้องถ่ายรูป” ในหมวดหมู่ “กล้องถ่ายรูป” ในการกำหนดเป้าหมายหน้าเว็บตามหมวดหมู่ ให้เลือกปุ่มเพิ่มกลุ่มหน้าเว็บจากส่วน “เพิ่มเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก” ของแท็บเป้าหมายอัตโนมัติ เลือก “หมวดหมู่” จากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วคุณจะเห็นรายการหมวดหมู่ที่ระบบของเราระบุไว้ให้ เช่น “กล้องถ่ายรูป” “โทรทัศน์” และ “วิดีโอ” คลิกบันทึก คุณจะเห็นเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกในลักษณะเช่น “หมวดหมู่มีคำว่า กล้องถ่ายรูป”