ราคาต่อหนึ่งคลิก CPC จริง

ราคาต่อหนึ่งคลิก CPC จริง

ราคาต่อหนึ่งคลิก CPC จริง

ราคาต่อหนึ่งคลิกจริง (Cost Per Click จริง) ของคุณคือ จำนวนเงินสุดท้ายที่คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับการคลิกหนึ่งครั้ง คุณมักจะถูกเรียกเก็บเงินน้อยกว่าราคาที่คุณเสนอต่อหนึ่งคลิกสูงสุด (CPC สูงสุด) ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่เราอาจเรียกเก็บจากคุณสำหรับการคลิกหนึ่งครั้ง บางครั้งก็น้อยกว่านั้นมากCPC จริงมักจะน้อยกว่า CPC สูงสุด เนื่องจากในการประมูลของ Adwords จำนวนเงินที่คุณจ่ายสูงสุดคือจำนวนเงินต่ำสุดที่จำเป็นในการรักษาอันดับเฉลี่ยและรูปแบบโฆษณาอื่นใดที่แสดงพร้อมกับโฆษณาของคุณ เช่น ไซต์ลิงก์ วิธีการทำงานของระบบ คือ Adwordsจะรวบรวมองค์ประกอบของ  คะแนนคุณภาพ  (อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และประสบการณ์หน้า Landing Page) ราคาเสนอ CPC สูงสุด และผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ร่วมกันในการพิจารณา  ลำดับโฆษณา  ในการหาค่าประมาณของผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณา เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้อง อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง และความเด่นชัดของส่วนขยายหรือรูปแบบนั้นๆ บนหน้าผลการค้นหา จากนั้น เราจะใช้ลำดับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาแต่ละรายในการพิจารณาตำแหน่งที่ใช้แสดงโฆษณา รวมถึงประเภทของส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ที่จะแสดงพร้อมกับโฆษณา (หรือในการพิจารณาว่าจะแสดงโฆษณาหรือรูปแบบโฆษณาหรือไม่)

ราคาต่อหนึ่งคลิก CPC จริง

 

สำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา โดยปกติแล้ว ลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ  โฆษณาที่ปรากฏเหนือผลการค้นหา  นั้นจะมากกว่าลำดับโฆษณาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับโฆษณาที่ปรากฏด้านข้างผลการค้นหา ด้วยเหตุนี้ CPC จริงเมื่อโฆษณาของคุณปรากฏเหนือผลการค้นหาจะสูงกว่า CPC จริงเมื่อโฆษณาปรากฏด้านข้างผลการค้นหา แม้ว่าจะไม่มีผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ อยู่ต่ำกว่าคุณก็ตาม แม้ว่าอัตราการจ่ายต่อคลิกของคุณจะสูงกว่า โฆษณาที่อยู่บนสุดมักจะมีอัตราการคลิกผ่านที่สูงกว่า และอาจอนุญาตให้คุณแสดงส่วนขยายโฆษณาและคุณลักษณะอื่นๆ บางอย่างที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับโฆษณาที่อยู่ในตำแหน่งเหนือผลการค้นหาเท่านั้น คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเกินกว่าราคาเสนอ CPC สูงสุดของคุณเสมอ