ประสิทธิภาพ กำไร และการเติบโต

ประสิทธิภาพ กำไร และการเติบโต

ประสิทธิภาพ กำไร และการเติบโต

การปรับงบประมาณตามประสิทธิภาพ

ด้วยการผสมกันระหว่างความสามารถในการวัดผลกับการควบคุม ธุรกิจมากมายสามารถเลือกใช้งบประมาณทางการตลาดที่ยืดหยุ่นซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันกับประสิทธิภาพที่ดี ลองนึกถึงแคมเปญที่ให้ผลกำไรตอบแทน 60 บาทสำหรับการใช้จ่ายในการโฆษณาทุกๆ 30 บาท หากธุรกิจสามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากขึ้น ก็น่าจะเป็นการดีที่จะเพิ่มงบประมาณจนถึงจุดที่ธุรกิจได้รับการเข้าชมที่ทำกำไรทั้งหมดที่มีอยู่

ประสิทธิภาพ กำไร และการเติบโต

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: แม้กระทั่งสำหรับแคมเปญที่สามารถปรับตามประสิทธิภาพได้ เราก็ขอแนะนำให้ตั้งค่างบประมาณรายวัน AdWords ของคุณให้อยู่ในระดับที่ต่ำพอที่จะจำกัดการใช้จ่ายของคุณในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณภาพการเข้าชมในคำหลักคำหนึ่งของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าว

http://www.youtube.com/watch?v=jRx7AMb6rZ0

การขยายแคมเปญที่ทำกำไรได้

ในการที่จะประสบความสำเร็จกับ AdWords คุณควรจะต้องเข้าใจว่าเมื่อใดที่แคมเปญทำกำไรได้รวมทั้งวิธีที่จะช่วยให้แคมเปญเติบโตขึ้น โดยทั่วไปแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย ROI จะมีระยะการเติบโตสามระยะ ได้แก่ การทดสอบ การเติบโต และการเติบโตเต็มที่

ระยะที่ 1: การทดสอบ

แคมเปญใหม่จะเริ่มต้นจากระยะการทดสอบ คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เข้าใจว่าควรใช้ราคาเสนอ CPC คำหลัก และโฆษณาใดร่วมกันเพื่อให้ได้ผลดีสำหรับคุณ ในระยะนี้ เป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างความสามารถในการทำกำไรโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้

ระยะที่ 2: การเติบโต

ในระยะการเติบโต เป้าหมายหลักของคุณคือการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงทำกำไรได้อยู่ คุณอาจสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการเพิ่มงบประมาณแคมเปญ AdWords ในขณะที่ยังคงใช้ราคาเสนอ CPC คำหลัก และข้อความโฆษณาเดิม หากบางส่วนของแคมเปญของคุณไม่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่คุณเพิ่มงบประมาณ ให้ลองปรับราคาเสนอ CPC คำหลัก หรือโฆษณาของคุณเพื่อให้ได้ความสามารถในการทำกำไรกลับคืนมา ก่อนที่จะขยายแคมเปญต่อไป

ระยะที่ 3: การเติบโตเต็มที่

หากค่าใช้จ่ายของคุณมีค่าไม่ถึงงบประมาณรายวัน AdWords และคุณทำกำไรได้ นั่นแสดงว่าคุณได้ปรับขนาดครอบคลุมการเข้าชมที่มีแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย!

การเติบโตในทางปฏิบัติ

คุณมักจะสามารถเพิ่มผลกำไรได้เร็วขึ้นโดยการมองหาส่วนเล็กๆ ในแคมเปญที่ทำกำไรได้และตั้งงบประมาณแยกต่างหากสำหรับส่วนเหล่านั้น ก่อนที่คุณจะยืนยันได้ว่าทั้งแคมเปญนั้นประสบความสำเร็จ