ทำความรู้จักกับ Google Adwords

ทำความรู้จักกับ Google Adwords

ทำความรู้จักกับ Google Adwords

เนื่องจากผู้ใช้งานGoogle Adwordsจะต้องทำความเข้าใจหลักการทำงานของGoogle Adwordsเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพ ดังนั้นควรศึกษาการทำงานวิธีการทำงานของ AdWords และทำการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา เป็นการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา  ซึ่งเป็นกระบวนการที่กำหนดว่าจะแสดงโฆษณาใดและในลำดับใด ไม่เหมือนกับการประมูลผลงานศิลปะที่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเสมอ AdWords ใช้วิธีการที่น่าสนใจกว่านั้น กระบวนการประมูลนั้นใช้  คุณภาพ   ราคาเสนอ   และผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ในการกำหนดอันดับโฆษณาของคุณ ดังนั้น แม้ในกรณีที่คู่แข่งของคุณให้ราคาเสนอที่สูงกว่า คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้อันดับที่สูงกว่าในราคาที่ต่ำกว่าได้ ด้วยโฆษณา หน้า Landing Page และส่วนขยายที่มีคุณภาพสูงในเชิงSEO นั้นเอง อันดับต่อมาก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายใน AdWords  ซึ่งAdWords ให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณได้ทั้งหมด ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณจะต้องจ่าย แต่คุณจะเป็นผู้กำหนดงบประมาณการโฆษณารายวันเฉลี่ย และต้อง เลือกว่าต้องการใช้จ่ายเงินของตัวเองอย่างไร วันละเท่าใด

ทำความรู้จักกับ Google Adwords

เมื่อทำความเข้าใจการทำงานของGoogle Adwordsแล้วก็จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างโฆษณาและ ผลการค้นหาของ Google ซึ่งนอกจากนั้นยังต้องทำความเข้าใจด้านของ เครือข่ายการค้นหาของ Googleและ เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google เพื่อที่จะเข้าใจในลักษณะการทำงานของโฆษณาทั้งสองแบบมีข้อดีและ ข้อเสียอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงจุดประสงค์  นอกจากนั้นยังจะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษในเรื่องของ ความเข้าใจอันดับเฉลี่ยและลำดับโฆษณา เนื่องจากจะได้ทำความเข้าใจในแง่ของการประเมินคุณค่าโฆษณาของเรานั้นมีคุณค่าเท่าใด บางครั้งอาจจะไม่ได้แข่งขันกันที่จำนวนเงินแต่อาจจะเป็นเรื่องคุณภาพของโฆษณาร่วมทั้งการปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับโฆษณา  เพื่อที่จะสามารถแสดงผลอันดับที่ดีกว่าแม้จะเสนอราคาต่ำกว่าก็อาจจะแสดงผลอันดบัดีกว่าได้หากทำความเข้าใจตรงนี้ ดังนั้นการทำความรู้จักกับGoogle Adwordsนั้นจำเป้นมากสำหรับผู้ที่ต้องการโฆษณาให้ประสบผลสำเร็จจะต้องเรียนรู้การใช้งานอย่างละเอียด