การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอ

การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอ

การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอ

การเพิ่มการยกเว้นไปยังแคมเปญวิดีโอของคุณแน่นอนว่าการคัดสรรจากข้อมูลจำนวนมากเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด แต่หากคุณแน่ใจว่าโฆษณาของคุณไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจง ให้ลองพิจารณาถึงการเพิ่มการยกเว้นระดับแคมเปญในบัญชีของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อวิดีโอของคุณเกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจงที่สุดและคุณต้องการกำหนดเป้าหมายหัวข้อที่แน่นอนย่อมทำให้โฆษณาประสบผลสำเร็จนอกจากนั้นแล้วการปรับปรุงกลยุทธ์การเสนอราคาของคุณ ก็ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพโฆษณา ลองพิจารณาการเปลี่ยนการเสนอราคาบนโฆษณา TrueView แบบบนหน้าจอของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสที่โฆษณาจะแสดงต่อผู้ดูที่สนใจ โดยทั่วไปแล้ว ก็อาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในการเพิ่มการเสนอราคาบนในรูปแบบผลการค้นหาและบนหน้าจอ เพราะผู้ดูที่ทำการเลือกวิดีโอในรูปแบบเหล่านี้ได้รับการพิจารณาแล้วว่าค่อนข้างมีระดับการมีส่วนรวมที่สูงกว่า ในทางกลับกัน

การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอ

การเพิ่มและการยกเว้นตำแหน่งการสำรวจดูว่าโฆษณาวิดีโอของคุณถูกนำมาแสดงที่ตำแหน่งใดเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้แน่ใจว่าโฆษณานั้นจะไม่ปรากฏบนวิดีโอหรือเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วการเพิ่มโฆษณาซ้อนทับกระตุ้นการตัดสินใจ ก็ช่วยได้มาก โดยการวางซ้อนคำกระตุ้นการตัดสินใจมีสิทธิ์ที่จะแสดงบนโฆษณาวิดีโอ TrueView แบบบนหน้าจอใน YouTube ได้ คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ดู และเพิ่มองค์ประกอบที่น่าสนใจให้กับโฆษณาของคุณได้ การใช้การรีมาร์เก็ตติ้งวิดีโอ การรีมาร์เก็ตติ้งวิดีโอเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่นำกิจกรรมของผู้ดูมายังช่อง YouTube ของคุณเพื่อสร้างรายการที่เฉพาะเจาะจงอย่างสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณอีกครั้ง การใช้การตั้งค่าแคมเปญขั้นสูงพิจารณาลองใช้การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ ใช้การตั้งค่าการตั้งเวลาเพื่อระบุชั่วโมงและวันในสัปดาห์ที่คุณต้องการให้โฆษณาแสดง และเพื่อควบคุมว่าแคมเปญจะทำงานเป็นระยะเวลานานเท่าใด การหมั่นอัปเดตเนื้อหาให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้กลับมาเรื่อยๆ ดังนั้นคุณอาจลองตั้งเวลาโฆษณาในสตรีมให้ทำงานเป็นเวลา 1 เดือน