การประมวลผลและวัดประสิทธิภาพ

การประมวลผลและวัดประสิทธิภาพ

การประมวลผลของGoogle Adwordsนั้น  เมื่อคุณใช้ AdWords เพื่อเพิ่ม Conversion เช่น ยอดขาย โอกาสในการขาย และ การดาวน์โหลด คุณควรวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การเข้าใจ ROI ของคุณจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินที่คุณใช้จ่ายในการโฆษณา AdWords ใช้ไปในทางที่ควร นั่นคือการทำผลกำไรที่ดีให้กับธุรกิจของุคณ สามารถวัดผลในการโฆษณาได้ว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ

การประมวลผลแบบ ROI คืออะไร

ROI คืออัตราส่วนของกำไรสุทธิกับค่าใช้จ่ายของคุณ ตามปกติแล้ว ROI เป็นการวัดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ลงโฆษณา เนื่องจาก ROI จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงของคุณ และแสดงผลกระทบที่แท้จริงจากความพยายามในการโฆษณาที่มีต่อธุรกิจของคุณ วิธีที่คุณจะใช้เพื่อคำนวณ ROI จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแคมเปญของคุณ

 

วิธีหนึ่งในการระบุ ROI คือ (รายได้ – ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป) / ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป

นอกจากการประมวลผลแบบROI ยังมีประมวลผลด้วยการวัดการเข้าชมที่มายังเว็บไซต์ของคุณการวัดการรับรู้ถึงแบรนด์,การวัดยอดขายและ Conversion ซึ่งแต่ละวิธีก็มีไว้เพื่อใช้วิเคราะห์ในด้านต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการวัดประสิทธิภาพนั้นเอง

การปรับปรุงผลลัพธ์Google  AdWords ของคุณ

เมื่อคุณได้เริ่มต้นใช้งาน เรียนรู้การจัดการโฆษณา และวัดผลลัพธ์ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีของคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้คุณได้รับการเข้าชมเพิ่มขึ้นและโอกาสในการขายที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของโฆษณาของคุณ หรือปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณ รวมไปถึงเป้าหมายการโฆษณาอื่นๆ เป้าหมายหลักคือความคุ้มค่า

การเพิ่มประสิทธิภาพหมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ โดยการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบัญชีของคุณโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการปรับปรุงข้อความโฆษณา การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอ การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การจัดระเบียบที่ดีขึ้นภายในแคมเปญของคุณ และอื่นๆ ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปของเคล็ดลับที่สำคัญของเราสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบัญชีของคุณ