การตรวจสอบวัดผลและ การรายงานประสิทธิภาพ

การตรวจสอบวัดผลและ การรายงานประสิทธิภาพ

การตรวจสอบวัดผลและ การรายงานประสิทธิภาพ

สร้างรายงานที่กำหนดค่าได้เองอย่างสมบูรณ์ในหัวข้อเฉพาะเช่น แคมเปญ คำหลัก และข้อความโฆษณา รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณทราบแนวโน้มที่สำคัญในช่วงหลายสัปดาห์ เดือน หรือปี และเนื่องจากแต่ละรายงานสามารถกำหนดได้ด้วยคอลัมน์และตัวกรองประสิทธิภาพที่กำหนดค่าได้ ดังนั้นรายงานจึงให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณทราบจุดแข็งและส่วนที่มีประสิทธิภาพต่ำของคุณ นอกจากนั้นคุณสามารถดูรายงานของคุณออนไลน์หรือดาวน์โหลดรายงานมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดด้วยแอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Microsoft Excel นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลารายงานเพื่อเรียกใช้รายงานเป็นประจำและตั้งให้ส่งอีเมลถึงคุณ

การตรวจสอบวัดผลและ การรายงานประสิทธิภาพ

ประเภทของรายงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดตารางข้อมูลใดก็ได้ในแต่ละแท็บของบัญชีเพื่อสร้างรายงาน   กำหนดตารางโดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรองต่างๆ เพื่อให้รายงานมีเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการดู   ข้อมูบต่อไปนี้คือรายงานที่ใช้บ่อยที่สุดบางส่วน

•  ประสิทธิภาพของคำหลัก  : ตารางในแท็บคำหลักจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคำหลักที่เลือก และจัดระเบียบสถิติตามคำหลัก

•  ประสิทธิภาพของโฆษณา  : ตารางในแท็บโฆษณาจะแสดงสถิติที่เกี่ยวข้องสำหรับโฆษณารูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณาแบบข้อความ โฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาวิดีโอ และโฆษณาธุรกิจท้องถิ่น

•  ประสิทธิภาพของ URL ปลายทาง  : มุมมอง “URL ปลายทาง” ในแท็บมิติข้อมูลแสดงสถิติและการวัดประสิทธิภาพของ URL ปลายทาง

•  ประสิทธิภาพของกลุ่มโฆษณา  : แท็บกลุ่มโฆษณาจะแสดงสถิติสำหรับกลุ่มโฆษณาแต่ละกลุ่ม

•  ประสิทธิภาพของแคมเปญ  : แท็บแคมเปญจะแสดงสถิติสำหรับแคมเปญแต่ละแคมเปญ

•  ประสิทธิภาพของบัญชี  : มุมมองในแท็บมิติข้อมูลจะแสดงสถิติสำหรับบัญชีของคุณทั้งบัญชี

•  ประสิทธิภาพตามพื้นที่ภูมิศาสตร์  : มุมมอง “พื้นที่ภูมิศาสตร์” ในแท็บมิติข้อมูลจะแสดงแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของผู้เข้าชมของคุณ

•  ประสิทธิภาพข้อความค้นหา  : แท็บคำหลักแสดงข้อมูลประสิทธิภาพสำหรับข้อความค้นหาที่เรียกใช้งานโฆษณาของคุณ

•  ประสิทธิภาพของโฆษณาตามรายการผลิตภัณฑ์:  แท็บเป้าหมายอัตโนมัติแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของโฆษณาตามรายการผลิตภัณฑ์

•  ประสิทธิภาพของโฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิก:  แท็บเป้าหมายอัตโนมัติแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของโฆษณาบนการค้นหาแบบไดนามิก

•  ประสิทธิภาพตามป้ายกำกับ:  มุมมองบนแท็บมิติข้อมูลแสดงสถิติตามป้ายกำกับ

•  การแบ่งกลุ่มเวลา:  มุมมองในแท็บมิติข้อมูลแสดงสถิติตามช่วงเวลา ได้แก่ ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี และตามวันในสัปดาห์

•  ข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล:  แท็บคำหลักแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของคำหลักเฉพาะเจาะจง   โดยเปรียบเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นที่แข่งขันในการประมูลเดียวกัน