แสดงไซต์ลิงก์ด้านล่างโฆษณา

แสดงไซต์ลิงก์ด้านล่างโฆษณา

แสดงไซต์ลิงก์ด้านล่างโฆษณา

ส่วนขยายโฆษณา(Extensions)ไซต์ลิงก์จะแสดงลิงก์ไปยังหน้าที่เฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณที่ด้านล่างข้อความโฆษณา (และเพิ่มเติมจากหน้า Landing Page หลัก) เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสิ่งที่ต้องการบนไซต์ของคุณได้ในคลิกเดียว เช่นหน้าราคา หน้าติดต่อเรา ไซต์ลิงก์จะปรากฏในโฆษณาที่ด้านบนและด้านล่างของผลการค้นหา Google คุณสามารถเพิ่มไซต์ลิงก์ขณะที่สร้างแคมเปญ คุณสามารถแก้ไขข้อความและ URL ของลิงก์ และดูว่าโฆษณาที่มีไซต์ลิงก์มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรได้ในแท็บส่วนขยายโฆษณาในบางกรณีเราอาจเสริมไซต์ลิงก์ของคุณด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณให้ไว้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเหล่านั้นได้ด้วยตนเองเมื่อสร้างหรือแก้ไขไซต์ลิงก์ หรือเราอาจใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละไซต์ลิงก์ในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น จากโฆษณาต่างๆ ในบัญชี การแสดงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมไซต์ลิงก์สามารถทำให้โฆษณาของคุณมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้น

แสดงไซต์ลิงก์ด้านล่างโฆษณา

เหตุใดจึงควรใช้ไซต์ลิงก์

แสดงทางลัด: เชื่อมโยงไปยังส่วนที่เป็นที่นิยมหรือส่วนที่ได้รับ Conversion เป็นจำนวนมากในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง

• ลดงาน: คุณไม่จำเป็นต้องสร้างโฆษณาแบบข้อความใหม่หรือแก้ไขโฆษณาเพื่อที่จะใส่ไซต์ลิงก์

• อัปเดตได้อย่างง่ายดาย: เปลี่ยนแปลงข้อความและ URL ของลิงก์ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ทำให้โฆษณามีข้อมูลอัปเดตสำหรับการลดราคาหรือข้อเสนอพิเศษอยู่เสมอ

• ยืดหยุ่น: คุณสามารถเพิ่มไซต์ลิงก์ลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ไซต์ลิงก์แสดงพร้อมกับโฆษณาใด

• การรายงานที่ละเอียด: ดูว่าโฆษณาของคุณได้รับคลิกเป็นจำนวนกี่ครั้งเมื่อปรากฏพร้อมกับไซต์ลิงก์ แยกสถิติตามแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณา แบ่งกลุ่มสถิติของคุณโดยใช้ “ส่วนขยายนี้เทียบกับส่วนขยายอื่น” เพื่อดูจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นในแต่ละไซต์ลิงก์ โดยเทียบกับส่วนอื่นของโฆษณา (เช่น บรรทัดแรก ไซต์ลิงก์อื่นๆ หรือส่วนขยายอื่น)

• การเก็บรักษาข้อมูล: แก้ไขไซต์ลิงก์ของคุณโดยไม่ต้องรีเซ็ตสถิติประสิทธิภาพของไซต์ลิงก์

• ไซต์ลิงก์แบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่: สร้างไซต์ลิงก์ที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือปิดใช้งานไซต์ลิงก์เฉพาะในอุปกรณ์ที่เลือก

• การกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด: ระบุวันที่ วันในสัปดาห์ หรือเวลาของวันที่ไซต์ลิงก์ของคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดง