ประสิทธิภาพและการเติบโต

ประสิทธิภาพและการเติบโต

ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและ การเติบโตของธุรกิจประกอบไปด้วยการผสมกันระหว่างความสามารถในการวัดผลกับการควบคุม ธุรกิจมากมายสามารถเลือกใช้งบประมาณทางการตลาดที่ยืดหยุ่นซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันกับประสิทธิภาพที่ดี ลองนึกถึงแคมเปญที่ให้ผลกำไรตอบแทน 60 บาทสำหรับการใช้จ่ายในการโฆษณาทุกๆ 30 บาท หากธุรกิจสามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากขึ้น ก็น่าจะเป็นการดีที่จะเพิ่มงบประมาณจนถึงจุดที่ธุรกิจได้รับการเข้าชมที่ทำกำไรทั้งหมดที่มีอยู่ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญที่สามารถปรับตามประสิทธิภาพได้ เราก็ขอแนะนำให้ตั้งค่างบประมาณรายวัน AdWords ของคุณให้อยู่ในระดับที่ต่ำพอที่จะจำกัดการใช้จ่ายของคุณในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณภาพการเข้าชมในคำหลักคำหนึ่งของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าว

ตัวอย่าง: หากคุณกำลังใช้งานแคมเปญที่ทำกำไรได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 22,500 บาท/วัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้ขีดจำกัดงบประมาณรายวันถึง 300,000 บาท/วัน ขีดจำกัดงบประมาณรายวันระหว่าง 30,000-45,000 บาท/วัน ก็เพียงพอสำหรับการรองรับการเติบโตอย่างยืดหยุ่นของการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้คุณมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แคมเปญที่ปรับขนาดตามประสิทธิภาพสามารถใช้ได้กับเป้าหมายการโฆษณาหลายๆ อย่าง รวมถึงเป้าหมายเหล่านี้

•การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยตรง

•การสร้างโอกาสในการขายให้แก่ทีมขาย

•การเพิ่มจำนวนผู้สมัครรับบริการแบบรายเดือน

หากคุณสามารถประมาณมูลค่าของ Conversion สำหรับธุรกิจของคุณได้ การใช้งบประมาณแบบปรับขนาดได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

แคมเปญที่ปรับขนาดตามประสิทธิภาพมักจะมีลักษณะตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้

•คุณสามารถประมาณมูลค่า Conversion ของคุณได้ (เช่น คุณทำกำไรได้โดยเฉลี่ย 1,500 บาทต่อการขายหนึ่งครั้ง)

•คุณเข้าใจว่าต้องใช้เวลานานเพียงใดก่อนที่กำไรจะพร้อมสำหรับการนำไปลงทุนซ้ำ (เช่น คุณทราบว่าโอกาสในการขายจะแปลงเป็นข้อตกลงภายใน 3-5 สัปดาห์)

•ค่าใช้จ่ายในการให้บริการลูกค้าใหม่ของคุณมีค่าเท่าเดิมหรือลดลงเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น (เช่น ยิ่งคุณได้รับลูกค้ามากขึ้นเท่าใด ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนลูกค้าใหม่แต่ละรายก็ยิ่งลดลงเท่านั้น)