การใช้งานป้ายกำกับ

การใช้งานป้ายกำกับ

การใช้งานป้ายกำกับ

เมื่อคุณเรียกใช้รายงานป้ายกำกับสำหรับแคมเปญของคุณ จะช่วยให้คุณจะเห็นว่าป้ายกำกับ “รายการโปรด” นั้นเกี่ยวข้องกับการคลิก  นั่นเป็นเพราะว่า จำนวนคลิกทั้งหมดสำหรับคำหลักทุกคำที่อยู่ใต้แคมเปญ #1 ซึ่งติดป้ายกำกับ “รายการโปรด” ไว้นั้นคือ 18 คลิก ป้ายกำกับ “แบรนด์” เกี่ยวข้องกับการคลิก 15 ครั้ง เพราะคำหลักในแคมเปญ #2 ซึ่งติดป้ายกำกับ “แบรนด์” ไว้นั้นได้รับ 15 คลิก แถว “อื่นๆ ที่เหลือ” ว่างเปล่าเพราะไม่มีแคมเปญใดในบัญชีนี้ที่ไม่มีป้ายกำกับ

การใช้งานป้ายกำกับ

รายงานป้ายกำกับระดับแคมเปญเมื่อคุณเรียกใช้รายงานในระดับกลุ่มโฆษณา ผลลัพธ์ที่ได้กลับต่างออกไป เนื่องจากป้ายกำกับไม่มีผลกับองค์ประกอบในลำดับถัดลงไป ในบัญชีนี้ มีกลุ่มโฆษณาเพียงกลุ่มเดียวที่ติดป้ายกำกับไว้ นั่นคือ กลุ่มโฆษณา #2 ในแคมเปญ #1 คำหลักที่อยู่ใต้กลุ่มโฆษณานี้ได้รับทั้งหมดสี่คลิก ดังนั้น เมื่อคุณเรียกใช้รายงานป้ายกำกับสำหรับกลุ่มโฆษณาของคุณ ป้ายกำกับ “รายการโปรด” จึงได้รับสี่คลิก ป้ายกำกับ “แบรนด์” ได้รับศูนย์คลิกในระดับกลุ่มโฆษณา เพราะไม่มีกลุ่มโฆษณาใดในบัญชีนี้ที่ติดป้ายกำกับ “แบรนด์” “อื่นๆ ทั้งหมด” มี 29 คลิก เพราะนั่นเป็นจำนวนคลิกที่ได้รับสำหรับคำหลักในกลุ่มโฆษณาที่ไม่มีป้ายกำกับ

รายงานป้ายกำกับระดับกลุ่มโฆษณาการรายงานในระดับคำหลักให้มุมมองที่ต่างออกไป ในมุมมองนี้ “รายการโปรด” ได้รับ 17 คลิก (คำหลัก A และ E) และ “แบรนด์” ได้รับ 12 คลิก (คำหลัก A และ F) เพราะนั่นเป็นจำนวนคลิกทั้งหมดที่ได้รับสำหรับคำหลักที่ติดป้ายกำกับดังกล่าว คุณควรสังเกตว่าเจ็ดคลิกสำหรับคำหลัก A นั้นมีการนับในทั้งสองแถว เพราะคำหลัก A ติดป้ายกำกับทั้งคู่ เพราะโดยส่วนใหญ่คำหลักหลายคำของคุณมักจะมีป้ายกำกับมากกว่าหนึ่งป้าย ดังนั้นจำนวนคลิกในแต่ละแถวจึงไม่น่าจะบวกกันได้เท่ากับจำนวนคลิกทั้งหมด ในรายงานนี้ “อื่นๆ ทั้งหมด” มี 11 คลิก เพราะนั่นเป็นจำนวนคลิกทั้งหมดที่เกิดจากคำหลักที่ไม่มีป้ายกำกับในบัญชีนี้

การจัดการป้ายกำกับ

การจัดการป้ายกำกับในบัญชีของคุณนั้นทำได้หลายวิธี คุณสามารถสร้าง เพิ่ม และลบป้ายกำกับได้โดยตรงจากเมนูแบบเลื่อนลง “ป้ายกำกับ” เหนือตารางสถิติของคุณในแท็บ คำหลัก, แคมเปญ, กลุ่มโฆษณา และ โฆษณา แต่หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบป้ายกำกับ หรือแก้ไขชื่อ รายละเอียด และสีของป้ายกำกับ หรือดูว่ามีการติดป้ายกำกับนั้นให้กับองค์ประกอบใดบ้าง คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจัดการป้ายกำกับ โดยคลิกที่ลิงก์ทางด้านซ้ายของหน้าจอ