การใช้งานคำหลักแบบวลี

การใช้งานคำหลักแบบวลี

ด้วยการทำงานแบบวลี คุณจะสามารถแสดงโฆษณาของคุณให้กับลูกค้าที่กำลังค้นหาคำหลักแบบตรงทั้งหมดของคุณ หรือรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำหลักที่ตรงทั้งหมดของคุณ โดยมีคำอื่นนำหน้าหรือต่อท้ายวลีเพิ่มเข้ามา การทำงานแบบวลีจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่า การทำงานแบบกว้าง ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น แต่ยืดหยุ่นกว่า การทำงานแบบตรงทั้งหมด การทำงานนี้ให้คุณสามารถควบคุมได้มากขึ้นว่าคำหลักต้องตรงกับข้อความค้นหาของผู้ใช้มากเพียงใดโฆษณาของคุณจึงจะแสดง

15-1

วิธีการทำงานแบบวลี

หากใช้การทำงานแบบวลี โฆษณาของคุณจะแสดงเมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วยวลีที่ตรงทั้งหมดกับคำหลักของคุณ แม้ว่าข้อความค้นหานั้นจะมีคำอื่นหนึ่งหรือหลายคำนำหน้าหรือต่อท้ายด้วยก็ตาม และเราจะแสดงโฆษณาของคุณเมื่อมีผู้ค้นหารูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำหลักที่ทำงานแบบวลีของคุณด้วย รูปแบบที่ใกล้เคียงนั้นประกอบด้วยคำที่สะกดผิด รูปเอกพจน์และพหูพจน์ ตัวย่อ คำจากรากคำเดียวกัน (เช่น floor และ flooring) คำย่อ และคำที่ใช้เครื่องหมายเน้นเสียงต่างออกไป ลำดับคำมีความสำคัญสำหรับการทำงานแบบวลี ซึ่งหมายความว่า โฆษณาของคุณจะไม่ปรากฏหากมีคนป้อนคำอื่นๆ แทรกกลางคำหลักของคุณ

การทำงานแบบวลีช่วยคุณได้อย่างไร

คุณสามารถตั้งค่าคำหลักที่กำหนดเป้าหมายในการค้นหาทั้งหมดหรือบางคำให้ทำงานแบบวลี เพื่อช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

•สร้างโฆษณาด้วยคำหลักเดียวกันกับที่ลูกค้าของคุณจะใช้ในการค้นหา: คุณสามารถ ดูข้อความค้นหา ที่ลูกค้าของคุณใช้เมื่อพวกเขาคลิกที่โฆษณาของคุณได้ จากนั้นจึงเพิ่มคำและวลีที่คุณพบลงในรายการคำหลักของคุณ และใช้วลีที่ตรงทั้งหมดนั้นในโฆษณาใหม่ของคุณเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมากกว่า

•เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR): การทำงานแบบวลีเพิ่มโอกาสที่จะเกิดคลิก เนื่องจากโฆษณาของคุณจะแสดงก็ต่อเมื่อโฆษณาตรงกับวลีของผู้ค้นหา นอกจากนี้ยังช่วยลด การแสดงผล ที่ไม่ต้องการสำหรับข้อความค้นหาที่ไม่ตรงกับวลีของคุณด้วย

•ทำให้ข้อความโฆษณาของคุณแสดงเป็นตัวหนา: ทุกครั้งที่คำหลักแบบตรงทั้งหมดของคุณตรงกับข้อความค้นหาของคนใดคนหนึ่ง คำหลักของคุณจะปรากฏเป็นตัวหนา ซึ่งสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ค้นหาได้เมื่อโฆษณาของคุณปรากฏ และคุณไม่สามารถเพิ่มข้อความที่เป็นตัวหนาหรือรูปแบบอื่นๆ ลงในข้อความโฆษณาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการทำงานแบบวลีจึงเป็นรูปแบบการทำงานของคำหลักที่ดีในการทำให้โฆษณาของคุณเป็นที่สังเกตเห็นมากขึ้น