การใข้งานคำหลักแบบตรง

การใข้งานคำหลักแบบตรง

การใข้งานคำหลักแบบตรง

ด้วยการทำงานแบบตรงทั้งหมด คุณจะสามารถแสดงโฆษณาของคุณให้กับลูกค้าที่ค้นหาคำหลักแบบตรงทั้งหมดของคุณ หรือรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำหลักที่ตรงทั้งหมดของคุณเท่านั้น จากรูปแบบการทำงานของคำหลักทั้งหมดสี่รูปแบบ การทำงานแบบตรงทั้งหมดให้คุณสามารถเจาะจงผู้ที่จะเห็นโฆษณาของคุณได้มากที่สุด และอาจส่งผลให้มีอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่สูงขึ้น

การใข้งานคำหลักแบบตรง

วิธีการทำงานแบบตรง

ด้วยการทำงานแบบตรงทั้งหมด โฆษณาของคุณจะปรากฏเมื่อมีผู้ทำการค้นหาคำหลักแบบตรงทั้งหมดของคุณ โดยไม่มีคำอื่นนำหน้า ต่อท้าย หรืออยู่แทรกกลางคำหลักของคุณ และเราจะแสดงโฆษณาของคุณเมื่อมีผู้ค้นหารูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำหลักของคุณด้วย รูปแบบที่ใกล้เคียงนั้นประกอบด้วยคำที่สะกดผิด รูปเอกพจน์และพหูพจน์ ตัวย่อ คำจากรากคำเดียวกัน (เช่น floor และ flooring) คำย่อ และคำที่ใช้เครื่องหมายเน้นเสียงต่างออกไป

 

เมื่อคุณใช้การทำงานแบบตรงทั้งหมด คุณอาจไม่ได้รับการแสดงผลหรือคลิกมากนัก แต่คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่สูงขึ้น เนื่องจากโฆษณาของคุณสามารถปรากฏกับผู้ที่ค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมากที่สุด

การทำงานแบบตรงทั้งหมดช่วยคุณได้อย่างไร

•จำกัดผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณ: คุณสามารถใช้การทำงานแบบตรงทั้งหมดเพื่อจำกัดผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณให้เป็น เฉพาะผู้ที่ค้นหาโดยใช้คำหลักที่ตรงทั้งหมดหรือรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคำหลักของคุณเท่านั้น คนเหล่านี้คือผู้ที่น่าจะสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอมากที่สุด

•ทำให้ข้อความโฆษณาของคุณแสดงเป็นตัวหนาทุกครั้งที่คำหลักแบบตรงทั้งหมดของคุณตรงกับข้อความค้นหาของคนใดคนหนึ่ง คำหลักของคุณจะปรากฏเป็นตัวหนา คำหลักที่เป็นตัวหนาของคุณสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เมื่อโฆษณาของคุณปรากฏ คุณไม่สามารถเพิ่มข้อความที่เป็นตัวหนาหรือรูปแบบอื่นๆ ลงในข้อความโฆษณาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการทำงานแบบตรงทั้งหมดจึงเป็นรูปแบบการทำงานของคำหลักที่ดีในการทำให้โฆษณาของคุณเป็นที่สังเกตเห็นมากขึ้น