การเสนอราคาตามประสิทธิภาพ

การเสนอราคาตามประสิทธิภาพ

การเสนอราคาตามประสิทธิภาพ

เมื่อแคมเปญของคุณเน้นไปที่ประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าการปรับราคาเสนอของคุณจะส่งผลต่อเมตริกประสิทธิภาพแต่ละเมตริกอย่างไร โดยที่การใส่ราคาสูงเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะสงผลดีเสมอไป บทความนี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการเสนอราคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด และอธิบายวิธีสร้างสมดุลให้กับกลยุทธ์การเสนอราคาของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน การเสนอราคาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการขายกับความสามารถในการทำกำไร

การเสนอราคาตามประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ อัตรา Conversion ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามอันดับโฆษณามากนัก คุณควรจดจำแนวโน้มต่อไปนี้

•โดยทั่วไปการเพิ่มราคาเสนอจะทำให้ได้รับ Conversion มากขึ้นโดยมีราคาต่อหนึ่งการกระทำ (CPA) โดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น

•โดยทั่วไปการลดราคาเสนอจะทำให้ได้รับ Conversion น้อยลงโดยมี CPA โดยเฉลี่ยที่ต่ำลง

•การเพิ่มราคาเสนอในขณะที่ถูกจำกัดโดยงบประมาณรายวันมักจะส่งผลให้ได้รับ Conversion น้อยลงโดยมี CPA เฉลี่ยที่สูงขึ้น

 

การจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณจะช่วยได้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ AdWords เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่คุณมักจำเป็นต้องแลกกับอะไรบางอย่าง

ตัวอย่างเช่น คุณลองนึกถึงการจัดการแคมเปญที่มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

•ตั้งเป้าที่จะได้อันดับโฆษณาที่ 1-3

•เพิ่มกำไรให้สูงสุด

•เพิ่ม Conversion ให้สูงสุด

•เพิ่มจำนวนคลิกให้สูงสุด

 

คุณอาจพบว่าราคาเสนอ CPC ที่ทำกำไรได้สูงสุดของคุณมาจากอันดับโฆษณาที่อยู่นอกเหนือจากสามอันดับสูงสุดสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่ง ลองพิจารณาการจับคู่วัตถุประสงค์ข้างต้นกับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

•รักษา CPA ให้ต่ำกว่า 300 บาท

 

ราคาเสนอ CPC ที่จำเป็นสำหรับการรักษาให้ CPA มีค่าต่ำกว่า 300 บาทอาจมีค่าต่ำกว่าราคาเสนอ CPC ที่จะเพิ่มกำไรหรือจำนวนคลิกให้สูงสุดหรือทำให้ได้อันดับโฆษณาที่ต้องการเมื่อคุณจัดการแคมเปญให้กับผู้อื่น คุณต้องแน่ใจว่าเจ้าของแคมเปญเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่อาจได้อย่างเสียอย่าง เพื่อให้ทุกคนมีความคาดหมายที่ตรงกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเขาคือการรักษา CPA ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ หรือเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด หากเห็นได้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ทั้งสองนี้ขัดแย้งกันเอง วัตถุประสงค์ใดมีความสำคัญสำหรับพวกเขามากกว่า