กระบวนการอนุมัติโฆษณา

กระบวนการอนุมัติโฆษณา
โฆษณาที่ทำงานอยู่และที่หยุดชั่วคราวทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาเหล่านั้นปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ เราจะตรวจทานโฆษณาที่ทำงานอยู่และที่หยุดชั่วคราว รวมถึงคำหลักและเว็บไซต์ตามนโยบายการโฆษณาของเรา โฆษณาบางรายการจะไม่ทำงานในระหว่างการตรวจทานนี้
โฆษณาส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจทานภายใน 1 วันทำการ หากพบปัญหาใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย และสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อให้โฆษณาของคุณกลับมาทำงานอีกครั้ง หากโฆษณาของคุณไม่แสดงต่อผู้ใช้บางรายหรือไม่แสดงเลย น่าจะมีสาเหตุมาจากสถานะการอนุมัติของโฆษณา

1. สร้างหรือแก้ไขโฆษณาของคุณ แล้วบันทึกโฆษณา 2. เราจะตรวจทานโฆษณาของคุณซึ่งโดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ 3. สถานะโฆษณาของคุณจะได้รับการอัปเดตในบัญชี
กระบวนการอนุมัติโฆษณา กระบวนการอนุมัติโฆษณา กระบวนการอนุมัติโฆษณา

ทำให้โฆษณาของคุณได้รับการตรวจทาน
เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างโฆษณาใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงโฆษณาที่มีอยู่ โฆษณาเหล่านั้นจะถูกส่งเข้ารับการตรวจทานโดยอัตโนมัติ
หากโฆษณาหรือไซต์ของคุณไม่ได้รับการอนุมัติหรือถูกระงับ คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ •แก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติเพื่อรับการตรวจทานอีกครั้ง
•แก้ไขไซต์ที่ถูกระงับเพื่อรับการตรวจทานเว็บไซต์อีกครั้ง
เมื่อคุณบันทึกโฆษณาของคุณแล้ว โดยปกติโฆษณาจะปรากฏโดยมีสถานะเป็นระหว่างตรวจทานหรือมีสิทธิ์ โฆษณาที่มีสถานะ “มีสิทธิ์” สามารถแสดงได้บนหน้าเว็บบางหน้าก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ ในขณะที่โฆษณาที่มีสถานะ “ระหว่างตรวจทาน” ไม่สามารถแสดงในหน้าใดๆ จนกว่าจะได้รับการตรวจทานและอนุมัติ เนื่องจากโฆษณาเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายของเรา

เวลาที่ใช้ในการตรวจทาน
เราพยายามตรวจทานโฆษณาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งโฆษณาส่วนมากจะใช้เวลา 1 วันทำการ บางครั้งการตรวจทานอาจใช้เวลานานกว่านี้ เนื่องจากโฆษณาบางรายการต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากขึ้น

หากโฆษณาของคุณอยู่ระหว่างตรวจทานนานเกิน 1 วันทำการเต็ม โปรดทราบว่าเรากำลังดำเนินการอยู่และจะทำการตรวจทานให้เสร็จโดยด่วนที่สุด และคุณสามารถติดต่อเราหลังจากผ่านไป 1 วันทำการ ซึ่งเรายินดีที่จะให้ควาช่วยเหลือ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้แทนการโทรหาเราเพื่อให้โฆษณาได้รับการตรวจทานโดยเร็วที่สุด